SIAL INSPIRE FOOD BUSINESS PARIS 2018

กิจกรรม : 2 ตุลาคม 2018


งานแสดงสินค้าด้านอาหารและเครื่องดื่ม SIAL INSPIRE FOOD BUSINESS PARIS 2018 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศษ ระหว่างวันที่ 21 – 25 ตุลาคม 2561 สำหรับผู้ที่สนใจพบเรา บริษัท โรงสีสวัสดิ์ไพบูลย์ จำกัด ได้ในงาน ที่ Thai Pavilion Hall 4, STAND : 4S 124

หรือติดต่อเรา

โทร. +66 817897996 คุณ สุวรี มุ่งงาม (กรรมการผู้จัดการ)

+66 958930669 คุณ เอมิลี่ บีเลนกี้ (เลขา)

+66 849092002 คุณ สิริรดา อินทวฒัน์ (ผจู้ดัการฝ่ายขาย)

mdbk@sawatpaiboon.com

secbk@sawatpaiboon.com

contact@sawatpaiboon.com